KARALAVOTI  atrodas 4 km uz Ziemeļrietumiem no Vecauces pils